Napojení platební brány GoPay na FlexiBee

Platební brána GoPay je dobré řešení pro přijímání plateb na vašem e-shopu. Používáte ji? Skvělé! Máme pro vás důležitý doplněk: stahování výpisů z GoPay do účetnictví FlexiBee, abyste mohli přijaté platby snadno párovat s vydanými fakturami.

TIP: Potřebujete automatizované načítání výpisů? Přeskočte rovnou na automatizované propojení!

Strasti s párováním souhrnné platby

Brána GoPay odesílá na váš bankovní účet souhrnnou platbu – peníze přijdou, ale co s ní v účetnictví? Jak ji spárovat s několika vydanými fakturami, když nesouhlasí variabilní symbol a ani částka? Souhrnná platba nemusí být za jeden konkrétní den, ale většinou zahrnuje platby za několik dnů. Máte představu, jak souhrnnou platbu rozúčtujete na různé analytické účty?

Párovat souhrnnou platbu je prostě nemožné!

Výpisy z platební brány

Aby zpracování informací o úhradách bylo efektivní, je vhodné načítat výpisy přímo z platební brány. Obsahují veškeré potřebné informace, tj. kompletní informace o jednotlivých úhradách se správným variabilním symbolem a zaplacenou částkou. Spolu s přehledem plateb obsahuje informaci o poplatcích a také o souhrnné platbě, kterou platební brána zasílá peníze na váš bankovní účet.

Jak načítat výpisy z platební brány?

Ve FlexiBee si pro platební bránu založte nový bankovní účet (v hlavním menu Peníze → Seznam bankovních účtů). K tomuto účtu budete nahrávat výpisy z GoPay. Účtu nastavte adresář, ze kterého se budou výpisy načítat, a jako formát výpisu vyberte ABO (soubory budou mít koncovku .gpc).

Z administrace GoPay si stáhněte výpis ve formátu ABO. V nápovědě GoPay naleznete podrobný návod na stažení výpisu ve formátu ABO.

Postup pro nahrání bankovního výpisu do FlexiBee je stejný jako u běžného bankovního výpisu.

S nastavením účtu a načtením výpisu vám mohou pomoci dvě videa z Akademie FlexiBee. Je v nich krok po kroku popsáno, jak bankovní účet správně nastavit.

Založení bankovního účtu a nastavení elektronické banky:

Stažení bankovních výpisů:

Párování a účtování plateb

Po úspěšném načtení výpisů všechny platby správně spárujte s doklady. Nejrychlejší cestou je spuštění automatického párování podle variabilního symbolu a částky. Protože variabilní symboly i částky odpovídají vydaným dokladům, mělo by spárování proběhnout hladce. Spárováním se vám všechny příchozí platby zaúčtují podle navázaných vydaných faktur.

Poplatky GoPay a souhrnnou platbu od GoPay si následně zaúčtujte tak, jak potřebujete.

Automatizované stahování výpisů z GoPay

Pokud se načítáním výpisů a párováním plateb zabýváte jen kvůli účetnictví, je předchozí postup dostatečný: import a párování můžete provést klidně jedinkrát za měsíc, což vás příliš nezatíží.

Potřebujete-li informace o zaplacených dokladech častěji (např. každý den, hodinu), je ruční obsluha párování zbytečnou ztrátou času. Je vhodné použít automatizované načítání výpisů z platební brány.

Dativery propojení zajistí automatizované načítání výpisů z GoPay do ABRA FlexiBee. Můstek každou hodinu z platební brány GoPay stáhne výpis nových plateb a naimportuje je do účetnictví. Volitelně může integrace ve FlexiBee spustit párování plateb. Jde o stejný proces párování, jaký spouštíte při ručním zpracování, tj. bez rizika. Hotovo!